Đăng ký
1,0001
26,5989
1,0635
0,0648
1,5874
0,0609
3,259
475,96


Tỷ giá tham khảo (**) - 1,0635
Tất cả các bid: 261 với số tiền 150972,71 WMZ;
313 với số tiền  74673,39 WME
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
WME
Tỷ giá
(WME/WMZ)
43,00 37,13 3h,   +8,90%  1,1581
43,00 37,13 3h,   +8,90%  1,1581
1 722,30 1 487,31 3h,   +8,89%  1,1580
101,89 87,99 3h,   +8,89%  1,1580
99,00 85,50 3h,   +8,88%  1,1579
0,15 0,13 5h,   +8,49%  1,1538
375,21 327,07 1h,   +7,87%  1,1472
585,30 512,53 5h,   +7,38%  1,1420
0,89 0,78 41h,   +7,29%  1,1410
82,80 72,58 41h,   +7,27%  1,1408
11,40 10,00 51h,   +7,19%  1,1400
252,00 221,81 6h,   +6,83%  1,1361
0,67 0,59 41h,   +6,78%  1,1356
11,35 10,00 4582h,   +6,72%  1,1350
0,68 0,60 3026h,   +6,56%  1,1333
228,28 201,99 11h,   +6,27%  1,1302
250,00 221,22 53h,   +6,26%  1,1301
335,00 296,46 207h,   +6,25%  1,1300
2 500,00 2 212,39 53h,   +6,25%  1,1300
1 714,35 1 517,20 154h,   +6,24%  1,1299
10,00 8,92 61h,   +5,42%  1,1211
40,00 35,69 4h,   +5,39%  1,1208
2 500,00 2 231,95 53h,   +5,32%  1,1201
3 000,00 2 678,58 7360h,   +5,31%  1,1200
11,20 10,00 51h,   +5,31%  1,1200
6,24 5,59 7043h,   +4,96%  1,1163
259,31 232,51 5h,   +4,87%  1,1153
10 000,00 8 968,61 7694h,   +4,84%  1,1150
10,00 9,00 6839h,   +4,48%  1,1111
1,00 0,90 6432h,   +4,48%  1,1111
10,00 9,00 3250h,   +4,48%  1,1111
29 270,97 26 344,14 3h,   +4,48%  1,1111
4 100,00 3 693,69 705h,   +4,37%  1,1100
334,00 300,90 207h,   +4,37%  1,1100
0,31 0,28 5936h,   +4,10%  1,1071
2,09 1,89 10153h,   +3,98%  1,1058
100,00 90,44 3606h,   +3,97%  1,1057
10,00 9,06 13457h,   +3,79%  1,1038
10,00 9,07 5268h,   +3,67%  1,1025
96,34 87,50 13307h,   +3,53%  1,1010
2 467,73 2 241,36 4242h,   +3,53%  1,1010
10,00 9,09 13545h,   +3,44%  1,1001
0,11 0,10 10816h,   +3,43%  1,1000
140,00 127,28 12638h,   +3,42%  1,0999
13,15 11,96 11906h,   +3,39%  1,0995
10,00 9,10 5268h,   +3,33%  1,0989
1 000,00 910,00 4215h,   +3,33%  1,0989
10,00 9,11 5268h,   +3,22%  1,0977
1,98 1,81 12546h,   +2,86%  1,0939
22,97 21,00 11989h,   +2,85%  1,0938
Tỷ giá
(WME/WMZ)
Cần số tiền
WMZ
Hiện có
WME
1,1660  +9,64%,   4h 49,87 42,77
1,1674  +9,77%,   2h 31,17 26,70
1,1677  +9,80%,   2h 116,77 100,00
1,1696  +9,98%,   2h 174,86 149,50
1,1700  +10,01%,   7h 117,00 100,00
1,1722  +10,22%,   1h 48,80 41,63
1,1723  +10,23%,   1h 45,72 39,00
1,1728  +10,28%,   5h 67,12 57,23
1,1728  +10,28%,   2h 154,81 132,00
1,1730  +10,30%,   5h 11,73 10,00
1,1736  +10,35%,   5h 48,47 41,30
1,1738  +10,37%,   52m 45,78 39,00
1,1738  +10,37%,   5h 45,78 39,00
1,1743  +10,42%,   6h 411,01 350,00
1,1761  +10,59%,   10h 81,42 69,23
1,1788  +10,84%,   55m 100,48 85,24
1,1804  +10,99%,   58m 1 005,65 851,95
1,1806  +11,01%,   3h 60,21 51,00
1,1808  +11,03%,   4h 118,08 100,00
1,1810  +11,05%,   6h 407,45 345,00
1,1819  +11,13%,   8h 590,95 500,00
1,1825  +11,19%,   44h 236,50 200,00
1,1850  +11,42%,   44h 237,00 200,00
1,1870  +11,61%,   31h 617,22 519,98
1,1890  +11,80%,   44h 237,80 200,00
1,1905  +11,94%,   29h 0,25 0,21
1,1950  +12,36%,   44h 239,00 200,00
1,1981  +12,66%,   4h 117,34 97,94
1,1990  +12,74%,   9h 1 022,68 852,94
1,1997  +12,81%,   44h 172,54 143,82
1,2000  +12,83%,   18h 120,00 100,00
1,2000  +12,83%,   51h 24,00 20,00
1,2195  +14,67%,   8h 121,95 100,00
1,2200  +14,72%,   235h 1 925,16 1 578,00
1,2301  +15,67%,   252h 59,77 48,59
1,2400  +16,60%,   294h 24,80 20,00
1,2586  +18,35%,   14h 102,51 81,45
1,2590  +18,38%,   8h 390,32 310,02
1,2600  +18,48%,   543h 50,40 40,00
1,2600  +18,48%,   2h 10 858,76 8 618,07
1,2887  +21,18%,   58h 1 094,21 849,08
1,2887  +21,18%,   58h 1 131,24 877,81
1,2888  +21,18%,   543h 10,62 8,24
1,2895  +21,25%,   828h 128,95 100,00
1,2900  +21,30%,   571h 645,00 500,00
1,2943  +21,70%,   875h 719,85 556,17
1,3000  +22,24%,   857h 52,00 40,00
1,3000  +22,24%,   292h 6 500,00 5 000,00
1,3009  +22,32%,   343h 2,94 2,26
1,3134  +23,50%,   1070h 788,04 600,00

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM

(*) trong chú thích của trường - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua với số lượng lớn tất cả bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML , Bảo lãnh WMF và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.

.